HỘP QUÀ TẾT MORRA PHIÊN BẢN GIỚI HẠN_ HƯƠNG THƠM TRAO THÀNH Ý HỘP QUÀ TẾT (1st Collection) - HỘP QUÀ TẾT (2nd Collection) 1.650.000 VND

OUD SAIGON 200gr 690.000 VND

08 WHITE MUSK 200gr 690.000 VND

CINNAMON CHAI 200gr 690.000 VND

THE POMERGRANATE 200gr 690.000 VND

THE PATCHOULY 200gr 690.000 VND

SET TRUNG THU MORRA - MINH NGUYỆT ĐOÀN VIÊN SET BÁNH TRUNG THU - SET BÁNH TRUNG THU KHI MUA SẢN PHẨM BẤT KỲ 550.000 VND

EUCA-VANILLA 200gr - 100gr 320.000 VND

ORANGE-TEA 200gr - 100gr 320.000 VND

LIME-BAMBOO 200gr - 100gr 320.000 VND

CYPRESS-BALSAM 200gr - 100gr 320.000 VND

BE-SANDALWOOD 200gr - 100gr 320.000 VND