A SUMMER DREAM 120g 320.000 VND

EXCLUSIVE MUSK 120g 320.000 VND

TREE HOUSE 120g 320.000 VND

PEONY OF HOME 120gr 320.000 VND

AROMATIC GARDEN 120gr 224.000 VND

HỘP QUÀ TẾT MORRA PHIÊN BẢN GIỚI HẠN_ HƯƠNG THƠM TRAO THÀNH Ý HỘP QUÀ TẾT (1st Collection) - HỘP QUÀ TẾT (2nd Collection) 1.650.000 VND

OUD SAIGON 200gr 690.000 VND

08 WHITE MUSK 200gr 690.000 VND

CINNAMON CHAI 200gr 690.000 VND

THE POMERGRANATE 200gr 690.000 VND

THE PATCHOULY 200gr 690.000 VND

SET TRUNG THU MORRA - MINH NGUYỆT ĐOÀN VIÊN SET BÁNH TRUNG THU - SET BÁNH TRUNG THU KHI MUA SẢN PHẨM BẤT KỲ 550.000 VND