Địa chỉ

433-435 Hoà Hảo, Phường 5, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

522C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

GOOGLE MAP