ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN 

 1. Tất cả thành viên Morra  Việt Nam đồng ý tuân theo Điều khoản và Điều kiện với tư cách là thành viên Morra Việt Nam 
 2. Thẻ thành viên này chỉ áp dụng cho hệ thống cửa hàng của Morra Việt Nam.
 3. Khách hàng sẽ trở thành thành viên thường xuyên khi mua 3.000.000 đồng trở lên. Thành viên với mức mua 3.000.000 đồng trong 12 tháng sẽ được nâng cấp lên thành viên VIP bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng sau. Và trên 10.000.000 đồng trong vòng 12 tháng sẽ được tự động nâng cấp lên thành viên VVIP. Và trên 20.000.000 đồng sẽ được tự động nâng cấp lên thành MIP. Sau khi nâng cấp, tư cách thành viên VIP/VVIP/MIP sẽ có hiệu lực trong vòng 12 tháng. Để duy trì 12 tháng tư cách thành viên VIP/VVIP/MIP, các thành viên VIP/VVIP/MIP  phải có mức mua trên 3.000.000/10.000.000/20.000.000 đồng trong thời gian có hiệu lực.
 4. Xuất trình thẻ thành viên để tích lũy và sử dụng điểm thành viên. Trong trường hợp không xuất trình thẻ thành viên, thành viên sẽ không thể nhận được lợi ích và đặc quyền của Morra Việt Nam.
 5. Thành viên thường xuyên sẽ được tích điểm 6% tổng giá trị đơn hàng cho sản phẩm giá cố định. Thành viên VIP sẽ được tích điểm 8% tổng giá trị đơn hàng cho sản phẩm giá cố định. VVIP sẽ được tích điểm 10% tổng giá trị đơn hàng cho sản phẩm giá cố định. MIP sẽ được tích điểm 12% tổng giá trị đơn hàng cho sản phẩm giá cố định. 1 điểm có giá trị là 1000 đồng (Ví dụ: 100 điểm của bạn có thể sử dụng như 100.000 đồng.
 6. Điểm chỉ được tích lũy khi mua hàng giá cố định (Không áp dụng cho hàng giảm giá/ hàng khuyến mãi). Điểm tích lũy không thể quy đổi thành tiền mặt.
 7. Tất cả điểm tích lũy sẽ bị hủy nếu thành viên không sử dụng trong 1 năm, mất tư cách thành viên nếu không mua sản phẩm, không sử dụng điểm hoặc không hoạt động trong vòng 1 năm.
 8. Morra Việt Nam có quyền vô hiệu hóa điểm tích lũy không được sử dụng.
 9. Sản phẩm được thanh toán toàn bộ (một phần) bằng điểm tích lũy có thể đổi hoặc trả lại.
 10. Khách hàng phải điền đầy đủ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại di động, địa chỉ email vào đơn đăng ký thành viên. Người đăng ký phải xác nhận tất cả thông tin chi tiết trong đơn là sự thật và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ thành viên.
 11. Thẻ thành viên không được chuyển nhượng cho cá nhân hoặc tập thể khác. Morra Việt nam có quyền hủy hoặc tạm ngưng thẻ thành viên nếu có nghi ngờ về tài khoản thành viên mà không cần báo trước.
 12. Tất cả các thành viên có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cá nhân cho Morra Việt Nam. Morra Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi ích, đặc quyền hay các vấn đề liên quan điểm tích lũy do sự khác biệt về thông tin thành viên.
 13. Morra có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện của thẻ thành viên, bao gồm tất cả quyền lợi hoặc chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 14. Các thành viên cần thông báo cho Morra Việt Nam nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến điểm tích lũy trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch. Mọi thắc mắc hoặc thông báo mất thẻ, xin vui lòng liên lạc qua hotro@morra.vn
 15. Morra Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai sử dụng trái phép thẻ thành viên bị thất lạc hoặc bị mất. Morra Việt Nam có quyền thu hồi điểm từ tài khoản thành viên nếu có giao dịch trên và không bắt buộc phải bồi thường cho bên nào.
 16. Tất cả thành viên của Morra Việt Nam đồng ý cho Morra Việt Nam thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin và việc sử dụng thẻ, đồng thời cho phép giữ lại các thông tin mua hàng cũng như tiết lộ thông tin phù hợp theo quy định của Morra Việt Nam
 17. Trong trường hợp có tranh chấp về mặt pháp lý, quyết định của Morra Việt Nam là quyết định cuối cùng.