Fresh (hương tươi mát)

 Nước hoa No. 24  Nước hoa No. 24
 Nước hoa No. 95  Nước hoa No. 95
 Nước hoa No. 11  Nước hoa No. 11