Chính sách thành viên

 

 
* Lưu ý: ưu đãi sinh nhật, ưu đãi thăng hạng thành viên không áp dụng đồng thời các CTKM khác.