Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH:

  • Bảo hành trọn thời gian sử dụng sản phẩm đối với các phụ kiện: tem, khoen, vòi, nắp.
  • Bảo hành bất kỳ lỗi kỹ thuật sản xuất không bao gồm rơi vỡ.
  • Bảo hành không bao gồm các lỗi do bất cẩn trong quá trình sử dụng.