BỘ SƯU TẬP THỨ HAI

Lấy cảm hứng từ sự chuyển động đa sắc của những mạch cảm xúc, Bộ sưu tập thứ 2 - Tale of Morra chính là lời mời gọi hãy lắng nghe trái tim mình và sống trọn từng giây phút với đam mê, hãy làm mọi thứ bằng cả trái tim của mình. Mỗi mùi hương là một đại diện cho những cung bậc cảm xúc của chúng ta.

LILYBELL 07 100ml - 50ml - 30ml - 10ml 1.521.500 VND

OSMANTHUS 16 100ml - 50ml - 30ml - 10ml 1.521.500 VND

MUSK MALLOW 13 100ml - 50ml - 30ml - 10ml 1.521.500 VND

BLACKCURRANT 10 100ml - 50ml - 30ml - 10ml 1.521.500 VND

SANDALWOOD 33 100ml - 50ml - 30ml - 10ml 1.521.500 VND